Važna odlika i jedno od najširih određenja odnosi se na kič kao laž koja želi da se dopadne.

read more