Snežana Đenić

Snežana Đenić

diplomirani sociolog, zaposlena u Gimnaziji “Borislav Petrov Braca” u Vršcu, na poziciji nastavnika Ustava i prava građana i Sociologije i u Hemijsko-medicinskoj školi u Vršcu, u kojoj predaje Sociologiju. Jedan od osnivača i predsednica udruženja „Eduakcija“, u okviru kojeg je inicirala i učestvovala u organizaciji edukativnih, zabavnih i humanitarnih događaja. Nosilac licence prve TEDx Vršac konferencije. Inicijator bloga „Sociološka imaginacija”. Smatra da sociologija treba da ima praktičnu primenu u mnogo većoj meri, pogotovo u kriznim periodima, koji su na ovim prostorima postali kontinuitet.
Sociološke discipline

Sociološke discipline

Savremena sociologija razgranala se na veći broj samostalnih disciplina-posebnih sociologija. Zato se pre može govoriti o sociologiji u množini, kroz prizmu njenih grana, odnosno disciplina. Brojne discipline izučavaju vezu jedne društvene pojave sa društvom u celini, čime doprinose razvoju opšte nauke o društvu i razumevanju društvenih pojava i procesa u sveukupnosti njihovih varijeteta. Tačan broj socioloških disciplina nije poznat, jer se postojeće discipline konstantno razvijaju, dajući materijal za nastanak novih subdisciplina, koje svojim osamostaljivanjem daju novu, zasebnu disciplinu. Neke od najznačajnijih socioloških disciplina su: sociologija kulture, sociologija rada, sociologija grada (urbana sociologija), sociologija sela (ruralna sociologija), sociologija morala, sociologija masovnih komunikacija.

read more