Kultura

Pretplati se!

Pridružite se i bićete redovno obavešteni o novim tekstovima na blogu

Sociološki osvrt na rok (pot)kulturu

Sociološki osvrt na rok (pot)kulturu

Uvod Na samom početku, bilo bi dobro osvrnuti se na današnju kulturu u Srbiji. Ako je sudeći po kulturnim vrednostima i aktivnostima, navikama, potrebama i interesovanjima, kao i po trenutnom stanju i radu mnogih institucija kulture, čini se da se kultura srpskog...

read more
Zašto sociološka imaginacija?

Zašto sociološka imaginacija?

Ako krenemo od školske definicije, možemo reći da je sociologija opšta, teorijska i fundamentalna nauka o društvu. Opšta je zato što proučava ljudsko društvo u celini, teorijska jer to čini na uopštavajući način  i fundamentalna, zato što proučava osnovne...

read more