Islam

Uredio/la Zorana Tomić,

April 4, 2021

Reč religija potiče od latinske reči religio. Ona nam pomaže da razumemo poreklo sveta, uzrok nekih dešavanja (pr.poplava) i sebe. Postoje različite definicije religije, međutim, postoji konsenzus oko toga koliko vrsta religija postoji. U pitanju su dve vrste:

 1. Monoteističke
 2. Politeističke

U radu biće reči o monoteističkim religijama. Monoteističke religije su one koje podrazumevaju veru u jednog Boga, s tim što se u svakoj od njih on naziva drugačijim imenom. U njih spadaju: hrišćanstvo, judaizam i islam.

Ono što je hrišćanstvu, judaizmu i islamu zajedničko jeste obožavanje jednog Boga, postojanje proroka, koji je svom narodu otkrio da je Bog spasilac, pogled na Boga kao spasioca, stavovi da je duhovno iznad materijalnog i da kraj sveta postoji. Danas bismo akcenat stavili na jednu od monoteističkih religija, na Islam, koji je nastao u 7.veku pre nove ere.

Religijski simbol Islama

U islamskog religijskoj zajednici Alah predstavlja svemoguće Božanstvo, čijoj volji čovek treba biti ponizan i pokoran, jer i sam Islam ima značenje „ onaj koji se predaje Bogu “ . Prorok, koji je njihov svetovni vođa, jer je dobio znak Božji, jeste Muhamed. Muhamed se rodio u gradu Meki, te se Meka smatra Svetim gradom. Smatra se da bi bi pripadnici islamske veroispovesti barem jednom u životu trebalo otići u Meku, zbog čega je širom sveta poznato hodoćašće u Meku. Mesec kada je Muhamed video otelotvorenje, odnosno znak od Boga, zove se Ramazan. Tokom Ramazana je obavezno postiti, jer se na taj način jača duhovnost i povezanost sa Alahom. Postoji pet stubova Ramazana:

 • Post od zore do mraka
 • Postoji jedan Bog- Alah i jedan porok- Muhamed
 • Darivanje u humanitarne svrhe
 • Molitva pet puta tokom dana
 • Hodočašće u Meku
Prorok Muhamed

Osnovne grane Islama su sunizam i šiizam.

Sunitski islam-ortodoksni oblik Islama, koji sledi najveći broj Muslimana (80%), koji veruju u to da je Muhamed odabrao Abu Bakra za svog naslednika.

Šiizam– Veruju u to da je Muhamedov nećak naslednik svetovne vlasti.

Kao što u hrišćanstvu postoji crkva, u judaizmu sinagoga, tako i u islamu postoji džamija, kao verski objekat. Džamija je mesto zajedničke molitve pripadnika islamske veroispovesti.

Džamija

U njoj nema ikona, već se u džamiji može naići na kaligrafiju i predavanje iz Kurana, koji je njihova Sveta knjiga, jer se u njoj nalazi ono što je Muhamedu prikazalo otelotvorenje Božije.

Kaligrafija u Džamiji

Sveta knjiga: Kuran

Neke zanimljivosti o Islamu:

 1. Laž je zabranjena čak i u šali
 2. Zabranjeno je rukovanje muškaraca i žena, ukoliko nisu u rodu
 3. Musliman ne sme da sedi za stolom na kom se nalazi alkohol
 4. Prikazivanje Boga u ljudskom obliku je zabranjeno
 5. Islam je druga najveća religija (posle hrišćanstva)

Slični tekstovi!

 

Pojedinac, kultura i društvo

Pojedinac, kultura i društvo

Razvoj društvenih nauka pratile su brojne promene, no, pre nego što su se razvile
društvene nauke, postojali su teoretičari koji su se bavili isključivo ljudskom
prirodom. Smatrali su da je čovekova druga priroda – kultura.

read more
Sociološke discipline

Sociološke discipline

Savremena sociologija razgranala se na veći broj samostalnih disciplina-posebnih sociologija. Zato se pre može govoriti o sociologiji u množini, kroz prizmu njenih grana, odnosno disciplina. Brojne discipline izučavaju vezu jedne društvene pojave sa društvom u celini, čime doprinose razvoju opšte nauke o društvu i razumevanju društvenih pojava i procesa u sveukupnosti njihovih varijeteta. Tačan broj socioloških disciplina nije poznat, jer se postojeće discipline konstantno razvijaju, dajući materijal za nastanak novih subdisciplina, koje svojim osamostaljivanjem daju novu, zasebnu disciplinu. Neke od najznačajnijih socioloških disciplina su: sociologija kulture, sociologija rada, sociologija grada (urbana sociologija), sociologija sela (ruralna sociologija), sociologija morala, sociologija masovnih komunikacija.

read more
Maks Veber

Maks Veber

Maks Veber (1864-1920) Biografski podaci          Maks Veber rođen je u Erfurtu (Pruska) u protestantskoj porodici. Kada je Veber imao 5 godina, njegova porodica odlučuje da se preseli u Berlin, gde njegov otac započinje...

read more
Metod sociološkog istraživanja

Metod sociološkog istraživanja

Sama reč “metod” potiče od grčke reči methodos što znači put ili način kako da se dođe do nekog saznanja odnosno do neke istine. Metodologija je logička disciplina koja proučava metod i razvija sva njegova logička načela. Istraživanje najčešće predstavlja proveru...

read more
Sociologija porodice

Sociologija porodice

Sociologija porodice je jedna od mnogobrojnih socioloških disciplina, koja proučava interakciju porodice, kao osnovne ćelije svakog društva i samog društva u celini. Bavi se analizom različitih tipova porodičnih odnosa, proučavanjem funkcija porodice i njenim istorijskim razvojem.

read more