Sociološka imaginacija

Maštaj, analiziraj, pokreni, popravi

Pretplati se!

Pridružite se i bićete redovno obavešteni o novim tekstovima na blogu

Naša priča

Ako ste spremni da maštate, istražujete i učite, sociološka imaginacija je pravo mesto.

“Ostvarena u skladu sa mojim shvatanjem, sociologija bi, s jedne strane, trebalo da bude disciplina koja pomaže čovekovo oslobođenje. S druge strane, bila bi cilj po sebi, otelovljujući pradavnu ljudsku težnju za saznanjem samog sebe. Ako to nije veliki zahtev, ništa nije. Ako to nije častan posao, ništa nije časno.” Alvin Gulder

Najnoviji blog tekstovi!

 

Sagledajte aktuelna društvena dešavanja kroz prizmu sociološke imaginacije

 

Zašto treba da nas je briga?

Zašto treba da nas je briga?

Povod pisanja ovog teksta jesu događaji čiji smo svedoci u prethodnom periodu, a u vezi sa protestima širom SAD-a (i sveta), čiji je okidač bilo ubistvo Afroamerikanca Džordža Flojda. Čini mi se da se u Srbiji pravi razlog protesta, svesno ili ne, ispušta iz  vida i...

read more
Međunarodni dan dece žrtava nasilja

Međunarodni dan dece žrtava nasilja

Danas je dan zaštite dece žrtva nasilja.  Može se reći da postoji konsenzis po pitanju toga da je savremenost u poređenju sa prethodnim istorijskim epohama – period kada deca dolaze u središte društvene pažnje, nakon istorije provedene u senci roditelja i...

read more
Odnos prema vlasti u ranom hrišćanstvu

Odnos prema vlasti u ranom hrišćanstvu

Hrišćanstvo je zabranjivalo po svaku cenu da se prema vlasti nasilno postupa, jer onaj ko bi se nasilno poneo prema vlasti, taj nikako ne bi mogao biti hrišćanin, već neko ko ne poštuje Boga i njegove zakone. Međutim, ukoliko bi neki hrišćanin ipak pomislio na otpor prema vlasti, njemu bi bio dozvoljen samo nenasilan otpor, odnosno takav otpor hrišćani su zvali “duhovni otpor”.

read more

Najnovije lekcije!

Zakoračite u svet nauke o društvu i upoznajte se sa osnovnim sociološkim pojmovima
Uvod u sociologiju rada

Uvod u sociologiju rada

Određenje rada: Rad je prilično kompleksan, stoga ga je teško odrediti jednom definicijom. To je zato što rad predstavlja aktivnost ili proces koja zavisi od istorijskog vremena i društvenog konteksta u kojem se odvija i može da ima različite oblike manifestacije. No,...

read more
Ogist Kont

Ogist Kont

Ogist Kont bio je francuski matematičar, filozof, mislilac. Rođen je Monpeljeu 1798. godine. Smatrao je da u društvu treba otkriti zakone, kao što to rade naučnici. Nauka koja bi se bavila otkrivanjem tih zakona jeste upravo sociologija, čiji je naziv baš on skovao...

read more
Religija
Sociološki metod
Sociološke teorije
Društvena struktura
Politika
Socijalna patologija