Sociološka imaginacija

Maštaj, analiziraj, pokreni, popravi

Pretplati se!

Pridružite se i bićete redovno obavešteni o novim tekstovima na blogu

Naša priča

Ako ste spremni da maštate, istražujete i učite, sociološka imaginacija je pravo mesto.

“Ostvarena u skladu sa mojim shvatanjem, sociologija bi, s jedne strane, trebalo da bude disciplina koja pomaže čovekovo oslobođenje. S druge strane, bila bi cilj po sebi, otelovljujući pradavnu ljudsku težnju za saznanjem samog sebe. Ako to nije veliki zahtev, ništa nije. Ako to nije častan posao, ništa nije časno.” Alvin Gulder

Najnoviji blog tekstovi!

 

Sagledajte aktuelna društvena dešavanja kroz prizmu sociološke imaginacije

 

Zašto „Sociološka imaginacija“?

Zašto „Sociološka imaginacija“?

Ako krenemo od udžbeničke definicije, možemo reći da je sociologija opšta, teorijska i fundamentalna nauka o društvu. Opšta je zato što proučava ljudsko društvo u celini, teorijska jer to čini na uopštavajući način  i fundamentalna, zato što proučava osnovne...

read more

Najnovije lekcije!

Zakoračite u svet nauke o društvu i upoznajte se sa osnovnim sociološkim pojmovima
Predmoderno, moderno i savremeno društvo

Predmoderno, moderno i savremeno društvo

Društvo se u prošlosti znatno razlikovalo od sadašnjeg društva u kome mi živimo. Pitanje koje se postavlja jeste - po čemu ? Odgovor na ovo pitanje će se sam dati kada se upoznamo sa glavnim karakteristikama predmodernih, modernih, ali i savremenih društva....

read more
Pojedinac, kultura i društvo

Pojedinac, kultura i društvo

Razvoj društvenih nauka pratile su brojne promene, no, pre nego što su se razviledruštvene nauke, postojali su teoretičari koji su se bavili isključivo ljudskomprirodom. Smatrali su da je čovekova druga priroda – kultura.U razvoju, kod svakog čoveka ponaosob postoje...

read more
Sociološke discipline

Sociološke discipline

Savremena sociologija razgranala se na veći broj samostalnih disciplina-posebnih sociologija. Zato se pre može govoriti o sociologiji u množini, kroz prizmu njenih grana, odnosno disciplina. Brojne discipline izučavaju vezu jedne društvene pojave sa društvom u celini,...

read more
Religija
Sociološki metod
Sociološke teorije
Društvena struktura
Politika
Socijalna patologija