Sociološka imaginacija

Maštaj, analiziraj, pokreni, popravi

Pretplati se!

Pridružite se i bićete redovno obavešteni o novim tekstovima na blogu

Naša priča

Ako ste spremni da maštate, istražujete i učite, sociološka imaginacija je pravo mesto.

“Ostvarena u skladu sa mojim shvatanjem, sociologija bi, s jedne strane, trebalo da bude disciplina koja pomaže čovekovo oslobođenje. S druge strane, bila bi cilj po sebi, otelovljujući pradavnu ljudsku težnju za saznanjem samog sebe. Ako to nije veliki zahtev, ništa nije. Ako to nije častan posao, ništa nije časno.” Alvin Gulder

Najnoviji blog tekstovi!

 

Sagledajte aktuelna društvena dešavanja kroz prizmu sociološke imaginacije

 

Prikaz knjige „Vrli novi svet“

Prikaz knjige „Vrli novi svet“

U susret „boljem“ svetuHaksli, O. (2017) Vrli novi svet. Beograd: Kosmos izdavaštvo Oldos Haksli (Aldous Huxley), engleski pisac koji je živeo na prelazu iz IX u XX vek, stvorio je antiutopijski roman Vrli novi svet u periodu uspona fašizma, te izrazio moguće nehumane...

read more
Vršnjačko nasilje

Vršnjačko nasilje

Često se vršnjačko nasilje objašnjava isključivo iz psihološke perspektive, gde se objašnjenja zasnivaju na navođenju karakternih crta nasilnika i žrtve. Iako značajno, samo za sebe psihološko objašnjenje ne može na celovit način da objasni fenomen vršnjačkog nasilja....

read more

Najnovije lekcije!

Zakoračite u svet nauke o društvu i upoznajte se sa osnovnim sociološkim pojmovima
Savremene teorije o društvenim promenama

Savremene teorije o društvenim promenama

Entoni Gidens (Anthony Giddens) Gidens nudi institucionalnu analizu modernosti. Prema njegovom shvatanju, modernost podrazumeva odbacivanje tradicionalnih društvenih oblika. Modernost nastaje u periodu prelaska sa feudalizma, odnosno agrarnog društva na kapitalistički...

read more
Teorije o društvenim promenama

Teorije o društvenim promenama

Karl Marks Najveća transformativna sila koja je doprinela modernizaciji[1] društva je kapitalizam. Marksov istorijski materijalizam vođen je shvatanjem da ljudska istorija ima neki unapred određeni linearni pravac kretanja koji nužno vodi progresu, iako ne ignoriše...

read more
Promene i razvoj društva

Promene i razvoj društva

Pojmovi 'promena' i 'razvoj' ne smeju se poistovećivati, jer iako svaki razvoj podrazumeva neke promene, pod razvojem, odnosno progresom, mislimo na promene koje sa sobom nose pozitivne efekte, dok svaka promena ne mora nužno da donese pozitivne efekte. Neke promene...

read more
Religija
Sociološki metod
Sociološke teorije
Društvena struktura
Politika
Socijalna patologija

Radovi učenika

Pročitajte neki od radova učenika srednjih škola
Transformacija porodice tokom istorije

Transformacija porodice tokom istorije

“Porodica je univerzalna društvena institucija i nerazdvojni pratilac ljudskog društva i čovekovog postojanja. Zasniva se na braku i odnosima srodstva, čiji članovi po pravilu, žive u zajednici. To je društvena grupa vezana krvnim srodstvima i vezama koje su različite...

read more
Naši partneri: