Ekološki problemi i – sociologija

Ekološki problemi i – sociologija

Čovek je deo jedne od najsloženijih sfera planete Zemlje – biosfere. Kao takav, umešan je i u raznovrsne prirodne procese i cikluse koji ovu sferu karakterišu, i na njih utiče. Stoga je, pored biotičkih i abiotičkih faktora, u biosferi prisutan i antropogeni...