Nikolina Jović

Nikolina Jović

Studentkinja četvrte godine sociologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Angažovana u Kuhinji solidarnosti (NS). Interesuje se za pitanja ljudi sa margine, pitanja roda i rada. Pored toga, zanima se za strukturalizam u sociologiji i psihoanalizu.
Internalizacija kapitalizma

Internalizacija kapitalizma

Kapitalizam, ekonomski sistem u kojem su sva ili veći deo sredstava za proizvodnju u privatnom vlasništvu, i u kojem se investicije, proizvodnja i plasman dobara raspoređuju pre svega po zakonima slobodnog tržišta, je u poslednjih nekoliko vekova ostvario značajan uticaj na kulturnu dimenziju globalnog društva.

read more