Sociološka imaginacija

Maštaj, analiziraj, pokreni, popravi

Pretplati se!

Pridružite se i bićete redovno obavešteni o novim tekstovima na blogu

Naša priča

Ako ste spremni da maštate, istražujete i učite, sociološka imaginacija je pravo mesto.

“Ostvarena u skladu sa mojim shvatanjem, sociologija bi, s jedne strane, trebalo da bude disciplina koja pomaže čovekovo oslobođenje. S druge strane, bila bi cilj po sebi, otelovljujući pradavnu ljudsku težnju za saznanjem samog sebe. Ako to nije veliki zahtev, ništa nije. Ako to nije častan posao, ništa nije časno.” Alvin Gulder

Najnoviji blog tekstovi!

 

Sagledajte aktuelna društvena dešavanja kroz prizmu sociološke imaginacije

 

Prikaz knjige „Vrli novi svet“

Prikaz knjige „Vrli novi svet“

U susret „boljem“ svetuHaksli, O. (2017) Vrli novi svet. Beograd: Kosmos izdavaštvo Oldos Haksli (Aldous Huxley), engleski pisac koji je živeo na prelazu iz IX u XX vek, stvorio je antiutopijski roman Vrli novi svet u periodu uspona fašizma, te izrazio moguće nehumane...

read more

Najnovije lekcije!

Zakoračite u svet nauke o društvu i upoznajte se sa osnovnim sociološkim pojmovima
Ideologija

Ideologija

Termin „ideologija“ skovan je 1796. godine u vreme Francuske revolucije. Tvorcem termina „ideologija“ smatra se Antoan Desti de Trasi, sedam godina po završetku Francuske revolucije, želeći da iskaže potrebu za novom naukom, koja će uz pomoć pozitivnih metoda otkriti...

read more
Savremene teorije o društvenim promenama

Savremene teorije o društvenim promenama

Entoni Gidens (Anthony Giddens) Gidens nudi institucionalnu analizu modernosti. Prema njegovom shvatanju, modernost podrazumeva odbacivanje tradicionalnih društvenih oblika. Modernost nastaje u periodu prelaska sa feudalizma, odnosno agrarnog društva na kapitalistički...

read more
Teorije o društvenim promenama

Teorije o društvenim promenama

Karl Marks Najveća transformativna sila koja je doprinela modernizaciji[1] društva je kapitalizam. Marksov istorijski materijalizam vođen je shvatanjem da ljudska istorija ima neki unapred određeni linearni pravac kretanja koji nužno vodi progresu, iako ne ignoriše...

read more
Religija
Sociološki metod
Sociološke teorije
Društvena struktura
Politika
Socijalna patologija
Naši partneri: