Miljana Živić

Miljana Živić

Miljana Živić, diplomirani sociolog, student master akademskih studija Sociolog u socijalnoj zaštiti na Filozofskom fakultetu u Nišu. Edukator, pomoćnik i zamenik glavnog urednika Časopisa za društveno-humanističke radove. “Sociologija nam pruža širinu, da obuhvatimo sve probleme i da razgledamo svet iz drugačije perspektive. Zato, hajde da krenemo u pustolovinu!”
Pojedinac, kultura i društvo

Pojedinac, kultura i društvo

Razvoj društvenih nauka pratile su brojne promene, no, pre nego što su se razvile
društvene nauke, postojali su teoretičari koji su se bavili isključivo ljudskom
prirodom. Smatrali su da je čovekova druga priroda – kultura.

read more
Judaizam

Judaizam

Jevrejstvo/judaizam nije samo skup religijskih simbola, već obuhvata istoriju jevrejske zajednice. Jevrejstvo predstavljanajstariju monoteističku religiju. Jevreji su živeli na prostorima oblasti Mesopotamije i drevnog Egiptai bili su nomadi. Poreklo reči „jevrejin“...

read more
Sociološki osvrt na rok (pot)kulturu

Sociološki osvrt na rok (pot)kulturu

Uvod Na samom početku, bilo bi dobro osvrnuti se na današnju kulturu u Srbiji. Ako je sudeći po kulturnim vrednostima i aktivnostima, navikama, potrebama i interesovanjima, kao i po trenutnom stanju i radu mnogih institucija kulture, čini se da se kultura srpskog...

read more