Radovi

Pretplati se!

Pridružite se i bićete redovno obavešteni o novim tekstovima na blogu

Bolonjski sistem visokog obrazovanja

Bolonjski sistem visokog obrazovanja

Kada kažemo obrazovanje, najpre pomislimo na školu i školski sistem, no međutim obrazovanje obuhvata šarenoliku mrežu, kako formalnih, tako i neformalnih sistema. Obrazovanje je širok pojam, a kada govorimo o formalnom obrazovanju, moramo praviti razlike između...

read more
Kritička pedagogija

Kritička pedagogija

Uvod„Postoje dve različite koncepcije alternativnog obrazovanja: formalna i supstativna. Prema formalnoj definiciji, alternativna je bilo koja škola unutar sistema diferenciranih škola koja je dostupna na bazi izbora. Akcenat je na raznovrsnosti i slobodi izbora. Ovde...

read more
Mehanizmi moći u obrazovanju

Mehanizmi moći u obrazovanju

Uvod„Sociologija obrazovanja je posebna sociološka disciplina, teorijska i empirijska nauka koja istražuje uzajamne odnose između društva i obrazovanja, društveno-istorijsku i kulturnu uslovljenost procesa obrazovanja i njegovu unutrašnju strukturu. To znači da...

read more
Odnos prema vlasti u ranom hrišćanstvu

Odnos prema vlasti u ranom hrišćanstvu

Hrišćanstvo je zabranjivalo po svaku cenu da se prema vlasti nasilno postupa, jer onaj ko bi se nasilno poneo prema vlasti, taj nikako ne bi mogao biti hrišćanin, već neko ko ne poštuje Boga i njegove zakone. Međutim, ukoliko bi neki hrišćanin ipak pomislio na otpor prema vlasti, njemu bi bio dozvoljen samo nenasilan otpor, odnosno takav otpor hrišćani su zvali “duhovni otpor”.

read more