Dragana Radmanović

Dragana Radmanović

diplomirani politikolog za Međunarodne odnose Fakulteta političkih nauka, student master akademskih studija Sociologije u Novom Sadu, koordinator filokafea pri Srpskom udruženju za filozofsku praksu (SPPA), član udruženja Eduakcija, TED volonter https://www.ted.com/profiles/10023146/translator, ljubitelj stranih jezika, literature, filozofije i nauke.
Kritička pedagogija

Kritička pedagogija

Uvod„Postoje dve različite koncepcije alternativnog obrazovanja: formalna i supstativna. Prema formalnoj definiciji, alternativna je bilo koja škola unutar sistema diferenciranih škola koja je dostupna na bazi izbora. Akcenat je na raznovrsnosti i slobodi izbora. Ovde...

read more
Mehanizmi moći u obrazovanju

Mehanizmi moći u obrazovanju

Uvod„Sociologija obrazovanja je posebna sociološka disciplina, teorijska i empirijska nauka koja istražuje uzajamne odnose između društva i obrazovanja, društveno-istorijsku i kulturnu uslovljenost procesa obrazovanja i njegovu unutrašnju strukturu. To znači da...

read more