O nama

Pridruži se timu!

 

Mi smo neformalna grupa sociologa i studenata sociologije, okupljena putem društvenih mreža, u periodu prelaska na online nastavu, sticajem okolnosti koje su nas na globalnom nivou zadesile.

Želimo da kolegama sociolozima i učenicima olakšamo novonastalu situaciju, kako bi novi način prenošenja i usvajanja znanja iz oblasti sociologije bio jednostaviji i efikasniji za sve učesnike u nastavnom procesu. Stoga ćemo na blogu obrađivati oblasti i teme koje su obuhvaćene nastavnim planom i programom.

Takođe bismo želeli da svoju ljubav prema sociologiji prenesemo srednjoškolcima i da ih dodatno zainteresujemo za promišljanje o društvenim pojavama preporukom dodatne literature, zanimljivostima i radovima koje ćemo na blogu objavljivati.

Važno je razumeti globalne društvene procese, jer se danas, brže nego ikad, društvene promene prelivaju sa jednog dela sveta na drugi.Takođe je važno sagledati sve specifičnosti društva u kojem živimo, kako bismo postali svesni svoje uloge u njemu i kako bismo adekvatno reagovali na izazove i prepreke sa kojima se individualno i kolektivno suočavamo, jer kao što je poznati sociolog Entoni Gidens rekao, bavljenje sociologijom povećava mogućnosti ljudske slobode.

Snežana Đenić

Snežana Đenić, diplomirani sociolog, zaposlena u Gimnaziji “Borislav Petrov Braca” u Vršcu, na poziciji nastavnika Ustava i prava građana i Sociologije i u Hemijsko-medicinskoj školi u Vršcu, u kojoj predaje Sociologiju. Jedan od osnivača i predsednica udruženja „Eduakcija“. Saradnica Srpskog udruženja za filozofsku praksu (SPPA). Nosilac licence prve TEDx Vršac konferencije. Inicijator bloga „Sociološka imaginacija”. Smatra da sociologija treba da ima praktičnu primenu u mnogo većoj meri, pogotovo u kriznim periodima, koji su na ovim prostorima postali kontinuitet.

Miljana Živić

diplomirani sociolog, student master akademskih studija Sociolog u socijalnoj
zaštiti na Filozofskom fakultetu u Nišu. Edukator, pomoćnik i zamenik glavnog urednika
Časopisa za društveno-humanističke radove. “Sociologija nam pruža širinu, da obuhvatimo
sve probleme i da razgledamo svet iz drugačije perspektive. Zato, hajde da krenemo u
pustolovinu!”

Nevena Grozdanovski

bivša petničarka, studentkinja sociologije u Novom Sadu i
aktivistkinja Združenje akcije “Krov nad glavom”. Velika ljubiteljka kinematografije i pozorišta.

Milica Bogdanović

student Filozofskog fakulteta u Nišu, departman za sociologiju.
Koordinator tima za humanitarni rad u organizaciji “OPTIM-UM”, istraživač u časopisu za društveno- humanističke radove udruženja “OPTIM-UM”, edukator za držanje radionica.
„Sociologija nam pomaže da spoznamo svet oko sebe, na ulici, u gradskom prevozu, dok smo sa prijateljima, partnerom ili porodicom, naš život je ukrašen društvenim ulogama i odnosima koji ga čine potpunim.“

Zorana Tomić

studentkinja četvrte godine sociologije na Filozofskom fakultetu u Novom
Sadu. Sociologiju je upisala jer je zanima kritički osvrt na društvo, što joj je doprinelo i u radu
sa decom, a i u pisanju dramskih tekstova, u kojima provlači aktuelne društvene pojave.
Smatra da je društvo bez sociologa kao srce bez kardiologa i da sociologiju možemo videti na
svakom koraku, svakodnevno, uz pomoć teorije, iskustva i sociološke imaginacije, što
sociologa cini merodovnim da o nekim temama slobodno govori.

Dijana Milošević

student četvrte godine na departmanu za sociologiju Filozofskog fakulteta
u Nišu, edukator, programski koordinator i glavni urednik Časopisa za društveno-
humanističke radove u udruženju Optim-um. ,,Sociologija će vam pomoći da izgradite sebe,
poseban pogled na svet i ono što se dešava u njemu, samo je potrebno da budete kreativni i
maštoviti i pred vama će biti mnogo načina kako ovaj svet može da bude bolji. Sociološka
imaginacija je vaš prvi korak u tome”

Jovana Šotić

student master studija sociologije na Filozofskom Fakultetu u Nišu. Volonter u
nevladinoj organizaciji „OPTIM- UM“, aktivna u timu za humanitarni rad, bavi se
promocijom tima. “Sociologija mi pomaže da dekonstruišem svako svoje uverenje i kada je reč o nečemu što se podrazumeva jer se upravo iza toga krije zamka. Možda se rad sociologa
ogleda prvenstveno u bežanju od zamki i nalaženju novih na tom putu. Berger je pisao da će oni ljudi koji gore od želje da čitaju tuđu poštu i vire kroz ključaonice najverovatnije postati sociolozi. Možda je ova metafora najpotpunija slika poziva sociologa koji mora uvek da uključuje radoznalost, znatiželju i nezaustavljanje samo na očiglednom.“

Miljana Nikolić

diplomirana sociološkinja, studentkinja master akademskih studija Sociolog u socijalnoj zaštiti na Filozofskom fakultetu u Nišu, šahistkinja prve kategorije. „Sociologija je poput šahovske igre. Susrećemo se sa različitim društvima i šahovskim otvaranjima.“

Damjan Petrović

Student sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Učestvovao na regionalnom takmičenju učenika srednjih škola iz sociologije u organizaciji Srpskog sociološkog društva na temu „Nasilje oko nas“.
Interesovanja: Religija, porodica, politika, ideologija.

Nikolina Jović

Studentkinja četvrte godine sociologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Angažovana u Kuhinji solidarnosti (NS). Interesuje se za pitanja ljudi sa margine, pitanja roda i rada. Pored toga, zanima se za strukturalizam u sociologiji i psihoanalizu.ija.

Tijana Pajić

diplomirana sociološkinja. Provela nekoliko meseci na studijama sociologije na Middle East Technical University (METU) u Turskoj, i mesec dana na seminaru grčkog jezika, istorije i kulture na Jonskom Univerzitetu na Krfu. Više godina je bila članica studentskog pokreta u Novom Sadu, zalažući se za veća prava studenata, a prevashodno za besplatno visoko obrazovanje za sve. Ima volonterskog iskustva na dešavanjima organizovanim na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Zanima se za oblasti rada, patologije, politike i roda.

Branko Mišović

 master sociolog, sa interesovanjima za urbanu politiku, makrosociologiju, istorijsku sociologiju i socijalne osnove umetnosti.

Zahvaljujemo učenicima

Zhvaljujemo učenicima čiji su radovi objavljeni na našem blogu:

Ana Radak

Jasmina Batrnjin

Anja Radovanović

Jovana Rajković

Jovana Plakalović

Tara Jovanović

Nemanja Angelovski

Mia Velić