Tijana Pajić

Tijana Pajić

diplomirana sociološkinja. Provela nekoliko meseci na studijama sociologije na Middle East Technical University (METU) u Turskoj, i mesec dana na seminaru grčkog jezika, istorije i kulture na Jonskom Univerzitetu na Krfu. Više godina je bila članica studentskog pokreta u Novom Sadu, zalažući se za veća prava studenata, a prevashodno za besplatno visoko obrazovanje za sve. Ima volonterskog iskustva na dešavanjima organizovanim na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Zanima se za oblasti rada, patologije, politike i roda.