Dijana Milošević

Dijana Milošević

, student četvrte godine na departmanu za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu, edukator, programski koordinator i glavni urednik Časopisa za društveno- humanističke radove u udruženju Optim-um. ,,Sociologija će vam pomoći da izgradite sebe, poseban pogled na svet i ono što se dešava u njemu, samo je potrebno da budete kreativni i maštoviti i pred vama će biti mnogo načina kako ovaj svet može da bude bolji. Sociološka imaginacija je vaš prvi korak u tome".
Socijalizacija ličnosti

Socijalizacija ličnosti

Termin socijalizacija se u sociologiji koristi sa naglaskom na uticaj socijalne sredine na razvitak ličnostii. Francuski sociolog Emil Dirkem je koristio ovaj termin da bi označio događanje podruštvljenja čoveka, tj. delovanje društvenih uslova na oblikovanje ljudske...

read more