Milica Bogdanović

Milica Bogdanović

student Filozofskog fakulteta u Nišu, departman za sociologiju. Koordinator tima za humanitarni rad u organizaciji “OPTIM-UM”, istraživač u časopisu za društveno- humanističke radove udruženja “OPTIM-UM”, edukator za držanje radionica. „Sociologija nam pomaže da spoznamo svet oko sebe, na ulici, u gradskom prevozu, dok smo sa prijateljima, partnerom ili porodicom, naš život je ukrašen društvenim ulogama i odnosima koji ga čine potpunim.“
Hrišćanstvo

Hrišćanstvo

Hrišćanstvo je nastalo u Judeji,u prvom veku pre nove ere, kada je Rimom vladao car Tiberije, aJudejom upravljao Pontije Pilat. Ko je bila majka Isusa Hrista? (devica Marija). Bilo bi dobro ukazati ina priču o bestelesnom začeću, o bogočoveku Isusu, i o njegovoj...

read more