Jovana Šotić

Jovana Šotić

student master studija sociologije na Filozofskom Fakultetu u Nišu. Volonter u nevladinoj organizaciji „OPTIM- UM“, aktivna u timu za humanitarni rad, bavi se promocijom tima. “Sociologija mi pomaže da dekonstruišem svako svoje uverenje i kada je reč o nečemu što se podrazumeva jer se upravo iza toga krije zamka. Možda se rad sociologa ogleda prvenstveno u bežanju od zamki i nalaženju novih na tom putu. Berger je pisao da će oni ljudi koji gore od želje da čitaju tuđu poštu i vire kroz ključaonice najverovatnije postati sociolozi. Možda je ova metafora najpotpunija slika poziva sociologa koji mora uvek da uključuje radoznalost, znatiželju i nezaustavljanje samo na očiglednom.“
Međunarodni dan dece žrtava nasilja

Međunarodni dan dece žrtava nasilja

Danas je dan zaštite dece žrtva nasilja.  Može se reći da postoji konsenzis po pitanju toga da je savremenost u poređenju sa prethodnim istorijskim epohama – period kada deca dolaze u središte društvene pažnje, nakon istorije provedene u senci roditelja i...

read more
Sociologija porodice

Sociologija porodice

Sociologija porodice je jedna od mnogobrojnih socioloških disciplina, koja proučava interakciju porodice, kao osnovne ćelije svakog društva i samog društva u celini. Bavi se analizom različitih tipova porodičnih odnosa, proučavanjem funkcija porodice i njenim istorijskim razvojem.

read more