Ogist Kont

Uredio/la Zorana Tomić,

September 28, 2020

Ogist Kont bio je francuski matematičar, filozof, mislilac. Rođen je Monpeljeu 1798. godine. Smatrao je da u društvu treba otkriti zakone, kao što to rade naučnici. Nauka koja bi se bavila otkrivanjem tih zakona jeste upravo sociologija, čiji je naziv baš on skovao (societas-društvo+logos-nauka). Smatrao je da, ukoliko se otkriju zakoni u društvu, može doći do društvene reogranizacije, obzirom na to da je društvo u periodu osnivanja sociologije bilo u krizi. Dakle, prema mišljenju Ogista Konta sociologija treba da koristi naučne metode kao što to rade fizika, hemija, te govori o važnosti pozitivizma, koji zagovara bavljenje činjenicama, koje su poznate iz iskustva i mogu se posmatrati. To bi značilo da je sociologija za njega pozitivna nauka.

U svom najpoznatijem delu “Kurs pozitivne filozofije” govorio je o zakonu o tri faze. Prema tom zakonu društvo i duh prolaze kroz teološku, metafiziču i pozitivnu, odnosno, naučnu fazu. U prvoj fazi ljudska svest je tološki oblikovana i veruje se da na naš položaj utiče Božja volja. U sledećoj fazi, metafizičkoj, moć više nemaju božanstva, već misli, dok je u trećoj fazi naučna delatnost ta koja je dominantna i predstavlja najviši stepen razvoja društva. Kroz svaku od tih faza ljudi su shvatali svet oko sebe na određen način, međutim, u poslednjoj fazi moguće je odgovoriti na socijalne probleme. Baš zbog toga sociologiju naziva pozitivnom naukom. Napravio je i klasifikaciju nauka, u kojoj je sociologija poslednja i najveća među njima. Bavio se i klasama, koje je podelio na četiri klase: Spekulativnu; Praktičnu; Poljoprivrednu; Radničku klasu. Spekulativna klasa predstvlja klasu naučnika, filozofa, koji imaju najviši položaj u društvu. U praktičnu klasu spadaju trgovci, bankari i ljudi koji se bave proizvodnjom. Ono što sigurno niste znali jeste to da je reč “altruizam” zapravo Ogist Kont osmislio. Osoba je altruistična kada pomaže drugima i stavlja tuđe interese iznad svojih. Često je bio kritikovan zbog pozitivizma, ali njegova ideja o porodici kao osnovnoj jedinici društva je sigurno nešto s čim bi se mogli složiti i protivnici pozitivizma. Ogist Kont bio je francuski mislilac, koji je smatrao da u društvu treba otkriti zakone, baš kao što to rade naučnici, koji se ne bave društvom. Nauka koja bi se bavila otkrivanjem tih zakona jeste upravo sociologija, čiji je naziv on skovao. Smatrao je da, ukoliko se otkriju zakoni u društvu, može doći do reogranizacije, koja će mu pomoći, obzirom na to da je društvo u periodu osnivanja sociologije bilo u krizi. Dakle, zagovarao je ideju da sociologija treba koristiti naučne metode, kao što to rade fizika, hemija, te govori o važnosti pozitivizma, koji zagovara bavljenje činjenicama, koje su poznate iz iskustva i mogu se posmatrati. To bi značilo da je sociologija za Ogista Konta pozitivna nauka.U svom najpoznatijem delu “Kurs pozitivne filozofije” govorio je o zakonu o tri faze. Prema tom zakonu društvo i duh prolaze kroz teološku, metafiziču i pozitivnu, odnosno, naučnu fazu. U prvoj fazi ljudska svest je tološki oblikovana i veruje se da na naš položaj utiče Božja volja. U sledećoj fazi, metafizičkoj, moć više nemaju božanstva, već misli, dok je u trećoj fazi naučna delatnost ta koja je dominantna i predstavlja najviši stepen razvoja društva. Kroz svaku od tih faza ljudi su shvatali svet oko sebe na određen način, međutim, u poslednjoj fazi moguće je odgovroiti na socijalne probleme. Baš zbog toga, kao što je gore navedeno, sociologiju naziva pozitivnom naukom. Napravio je i klasifikaciju nauka, u kojoj je sociologija poslednja i najveća među njima. Bavio se i klasama, koje je podelio na četiri klase: Spekulativnu; Praktičnu; Poljoprivrednu; Radničku klasu. Spekulativna klasa predstvlja klasu naučnika, filozofa, koji imaju najviši položaj u društvu. U praktičnu klasu spadaju trgovci, bankari i ljudi koji se bave proizvodnjom. Ono što sigurno niste znali jeste to da je reč “altruizam” zapravo Ogist Kont osmislio. Osoba je altruistična kada pomaže drugima i stavlja tuđe interese iznad svojih. I ako je njegov doprinos sociologijei zbog povezivanja teorije i razumevanja sveta veliki često je bio kritikovan zbog pozitivizma, ali njegova ideja o porodici kao osnovnoj jedinici društva je sigurno nešto s čim bi se mogli složiti i protivnici pozitivizma. Ogist Kont je umro u Parizu 1857.

Slični tekstovi!

 

Sociologija zdravlja

Sociologija zdravlja

Uvod U svakodnevnom, zdravorazumskom načinu razmišljanja o stvarnosti, teme kojima se bavi sociologija, poput društvene strukture, kulture, ekonomskih kretanja i statistike, ne deluju blisko temi zdravlja. Na kraju krajeva, zdravlje je individualna karakteristika...

read more
Globalizacija

Globalizacija

Globalizacija predstavlja proces koji je vezan za 20. vek, učinio je da se kapitalizam proširi na čitav svet. Najjednostavnije rečeno, dolazi do širenja kapitalističke ekonomije u globalnim razmerama i svet postaje jedna celina sa jedinstvenom podelom rada....

read more
Sociologija politike

Sociologija politike

Reč “politika” potiče od reči polis ( grad, država), središte polisa bila je agora ( trg), gde su građani debatovati i donosili odluke javnim glasanjem. Ljudi koji nisu učestvovali u debatama, nazivani su idiotima. Politika predstavlja veštinu upravljanja društvom,...

read more
Islam

Islam

Reč religija potiče od latinske reči religio. Ona nam pomaže da razumemo poreklo sveta, uzrok nekih dešavanja (pr.poplava) i sebe. Postoje različite definicije religije, međutim, postoji konsenzus oko toga koliko vrsta religija postoji. U pitanju su dve vrste:...

read more
Religijske zajednice i sekte

Religijske zajednice i sekte

Kada se govori o religijskim zajednicama, neophodno je pomenuti podelu na: crkvu;denominaciju;sektu ikult.Crkva potiče od reči „eclesia“-zajednica. Odnosno, crkva predstavlja zajednicu vernika kao sveto mesto na kome se sastaju vernici. Crkva je organizovana i...

read more
Promene i razvoj društva

Promene i razvoj društva

Pojmovi ‘promena’ i ‘razvoj’ ne smeju se poistovećivati jer iako svaki razvoj podrazumeva neke promene, pod razvojem, odnosno progresom mislimo na promene koje sa sobom nose pozitivne efekte, dok svaka promena ne mora nužno da donese pozitivne efekte.

read more