Zorana Tomić,

Zorana Tomić,

studentkinja četvrte godine sociologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Sociologiju je upisala jer je zanima kritički osvrt na društvo, što joj je doprinelo i u radu sa decom, a i u pisanju dramskih tekstova, u kojima provlači aktuelne društvene pojave. Smatra da je društvo bez sociologa kao srce bez kardiologa i da sociologiju možemo videti na svakom koraku, svakodnevno, uz pomoć teorije, iskustva i sociološke imaginacije, što sociologa cini merodovnim da o nekim temama slobodno govori.
Rod i okruženje

Rod i okruženje

Proučavanje okruženja je poprilično važno, kako za samu prirodu, tako I za čoveka, koji stvara posledice, a u njima i gubi mogućnost za što kvalitetniji život.

read more
Zašto „Sociološka imaginacija“?

Zašto „Sociološka imaginacija“?

Ako krenemo od udžbeničke definicije, možemo reći da je sociologija opšta, teorijska i fundamentalna nauka o društvu. Opšta je zato što proučava ljudsko društvo u celini, teorijska jer to čini na uopštavajući način  i fundamentalna, zato što proučava osnovne...

read more