Zorana Tomić,

Zorana Tomić,

studentkinja četvrte godine sociologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Sociologiju je upisala jer je zanima kritički osvrt na društvo, što joj je doprinelo i u radu sa decom, a i u pisanju dramskih tekstova, u kojima provlači aktuelne društvene pojave. Smatra da je društvo bez sociologa kao srce bez kardiologa i da sociologiju možemo videti na svakom koraku, svakodnevno, uz pomoć teorije, iskustva i sociološke imaginacije, što sociologa cini merodovnim da o nekim temama slobodno govori.
Bolonjski sistem visokog obrazovanja

Bolonjski sistem visokog obrazovanja

Kada kažemo obrazovanje, najpre pomislimo na školu i školski sistem, no međutim obrazovanje obuhvata šarenoliku mrežu, kako formalnih, tako i neformalnih sistema. Obrazovanje je širok pojam, a kada govorimo o formalnom obrazovanju, moramo praviti razlike između...

read more
Ljubav kao imaginacija

Ljubav kao imaginacija

Postoje ti ljudi, rođeni pod srećnom Zvezdom, kojima najveći problem u životu predstavljaju partnerski odnosi... isto tako, postoji ukupno... hm, 0 ljudi, kojima to nikada nije bio “najveći problem“. Pod partnerskim odnosima podrazumevam odnose prožete emocijama, a s...

read more
Islam

Islam

Reč religija potiče od latinske reči religio. Ona nam pomaže da razumemo poreklo sveta, uzrok nekih dešavanja (pr.poplava) i sebe. Postoje različite definicije religije, međutim, postoji konsenzus oko toga koliko vrsta religija postoji. U pitanju su dve vrste:...

read more
Uticaj medija

Uticaj medija

Sećate li se lekcije o agensima socijalizacije? Odnosno o agensima, koji nas oblikuju i omogućavaju nam da postanemo deo društvene stvarnosti. Među njima su: porodica, škola, vršnjaci, društvene organizacije, mediji. Kroz istoriju je poznato da: „Iver ne pada daleko...

read more
Rod i okruženje

Rod i okruženje

Proučavanje okruženja je poprilično važno, kako za samu prirodu, tako I za čoveka, koji stvara posledice, a u njima i gubi mogućnost za što kvalitetniji život.

read more
Zašto „Sociološka imaginacija“?

Zašto „Sociološka imaginacija“?

Ako krenemo od udžbeničke definicije, možemo reći da je sociologija opšta, teorijska i fundamentalna nauka o društvu. Opšta je zato što proučava ljudsko društvo u celini, teorijska jer to čini na uopštavajući način  i fundamentalna, zato što proučava osnovne...

read more