Islam

Uredio/la Zorana Tomić,

April 4, 2021

Reč religija potiče od latinske reči religio. Ona nam pomaže da razumemo poreklo sveta, uzrok nekih dešavanja (pr.poplava) i sebe. Postoje različite definicije religije, međutim, postoji konsenzus oko toga koliko vrsta religija postoji. U pitanju su dve vrste:

 1. Monoteističke
 2. Politeističke

U radu biće reči o monoteističkim religijama. Monoteističke religije su one koje podrazumevaju veru u jednog Boga, s tim što se u svakoj od njih on naziva drugačijim imenom. U njih spadaju: hrišćanstvo, judaizam i islam.

Ono što je hrišćanstvu, judaizmu i islamu zajedničko jeste obožavanje jednog Boga, postojanje proroka, koji je svom narodu otkrio da je Bog spasilac, pogled na Boga kao spasioca, stavovi da je duhovno iznad materijalnog i da kraj sveta postoji. Danas bismo akcenat stavili na jednu od monoteističkih religija, na Islam, koji je nastao u 7.veku pre nove ere.

Religijski simbol Islama

U islamskog religijskoj zajednici Alah predstavlja svemoguće Božanstvo, čijoj volji čovek treba biti ponizan i pokoran, jer i sam Islam ima značenje „ onaj koji se predaje Bogu “ . Prorok, koji je njihov svetovni vođa, jer je dobio znak Božji, jeste Muhamed. Muhamed se rodio u gradu Meki, te se Meka smatra Svetim gradom. Smatra se da bi bi pripadnici islamske veroispovesti barem jednom u životu trebalo otići u Meku, zbog čega je širom sveta poznato hodoćašće u Meku. Mesec kada je Muhamed video otelotvorenje, odnosno znak od Boga, zove se Ramazan. Tokom Ramazana je obavezno postiti, jer se na taj način jača duhovnost i povezanost sa Alahom. Postoji pet stubova Ramazana:

 • Post od zore do mraka
 • Postoji jedan Bog- Alah i jedan porok- Muhamed
 • Darivanje u humanitarne svrhe
 • Molitva pet puta tokom dana
 • Hodočašće u Meku
Prorok Muhamed

Osnovne grane Islama su sunizam i šiizam.

Sunitski islam-ortodoksni oblik Islama, koji sledi najveći broj Muslimana (80%), koji veruju u to da je Muhamed odabrao Abu Bakra za svog naslednika.

Šiizam– Veruju u to da je Muhamedov nećak naslednik svetovne vlasti.

Kao što u hrišćanstvu postoji crkva, u judaizmu sinagoga, tako i u islamu postoji džamija, kao verski objekat. Džamija je mesto zajedničke molitve pripadnika islamske veroispovesti.

Džamija

U njoj nema ikona, već se u džamiji može naići na kaligrafiju i predavanje iz Kurana, koji je njihova Sveta knjiga, jer se u njoj nalazi ono što je Muhamedu prikazalo otelotvorenje Božije.

Kaligrafija u Džamiji

Sveta knjiga: Kuran

Neke zanimljivosti o Islamu:

 1. Laž je zabranjena čak i u šali
 2. Zabranjeno je rukovanje muškaraca i žena, ukoliko nisu u rodu
 3. Musliman ne sme da sedi za stolom na kom se nalazi alkohol
 4. Prikazivanje Boga u ljudskom obliku je zabranjeno
 5. Islam je druga najveća religija (posle hrišćanstva)

Slični tekstovi!

 

Sociologija zdravlja

Sociologija zdravlja

Uvod U svakodnevnom, zdravorazumskom načinu razmišljanja o stvarnosti, teme kojima se bavi sociologija, poput društvene strukture, kulture, ekonomskih kretanja i statistike, ne deluju blisko temi zdravlja. Na kraju krajeva, zdravlje je individualna karakteristika...

read more
Globalizacija

Globalizacija

Globalizacija predstavlja proces koji je vezan za 20. vek, učinio je da se kapitalizam proširi na čitav svet. Najjednostavnije rečeno, dolazi do širenja kapitalističke ekonomije u globalnim razmerama i svet postaje jedna celina sa jedinstvenom podelom rada....

read more
Sociologija politike

Sociologija politike

Reč “politika” potiče od reči polis ( grad, država), središte polisa bila je agora ( trg), gde su građani debatovati i donosili odluke javnim glasanjem. Ljudi koji nisu učestvovali u debatama, nazivani su idiotima. Politika predstavlja veštinu upravljanja društvom,...

read more
Religijske zajednice i sekte

Religijske zajednice i sekte

Kada se govori o religijskim zajednicama, neophodno je pomenuti podelu na: crkvu;denominaciju;sektu ikult.Crkva potiče od reči „eclesia“-zajednica. Odnosno, crkva predstavlja zajednicu vernika kao sveto mesto na kome se sastaju vernici. Crkva je organizovana i...

read more
Promene i razvoj društva

Promene i razvoj društva

Pojmovi ‘promena’ i ‘razvoj’ ne smeju se poistovećivati jer iako svaki razvoj podrazumeva neke promene, pod razvojem, odnosno progresom mislimo na promene koje sa sobom nose pozitivne efekte, dok svaka promena ne mora nužno da donese pozitivne efekte.

read more