„U novijoj evropskoj istoriji razlikujemo tri urbana poretka koji sadrže urbane forme i strukture i specifična društva. Naime: −  poredak grada (la cite)  čija je urbanistička i arhitektonska forma, kao i njegova društvena struktura, vrlo tipizovana. Grad je...

read more